AQUI FIQUEU EL VOSTRE NOM

  ANDRES ROMERO grup: B
L'adreça de la meva pàgina web en galeon.com és:
http://galeon.com/tienesquesaber/index.htmExercici números

Exercici alfanumèric

Exercici alfanumèric

ex 4